Wat is een beeldboek?

Misschien heb je er nog nooit zo bij stilgestaan…maar boeken, zoals wij die kennen... gaan meestal over een wereld die buiten het boek zelf ligt. Ze bevatten nuttige informatie over een onderwerp of er wordt b.v. een spannend of ontroerend verhaal in verteld waarbij je vaak zelfs vergeet dat je maar een gewoon stapeltje bedrukt papier met een kaft in handen hebt. In onze cursussen gaat over een ander soort boeken. Wij noemen het 'beeldboeken'.

Een 'beeldboek' ziet er op de eerste plaats al niet zo uit als een gewoon leesboek. Ze zijn ook niet bedoeld om gelezen te worden. Het beeldboek gaat over het boek zelf. De vorm (hoe ziet het boek eruit?) en de inhoud (waar gaat het boek over ?) zijn allebei even belangrijk en dragen de unieke stempel van de maker. Je zou het ook wel een boekobject kunnen noemen. Het is een kunstwerk op zich, waarin geschilderd en getekend wordt en een bijzondere vorm wordt gezocht om het geheel te binden.

Bij een schilderij kun je het beeld vaak in een oogopslag zien. Je kunt er ook met meer mensen tegelijk en zelfs op hetzelfde moment naar kijken. Een beeldboek neem je in je handen en zo prikkelt het meerdere zintuigen. Je ziet de vorm en de kleuren, je voelt het materiaal waarvan het gemaakt is (dat kan papier zijn, maar ook iets heel anders bv. stof, gips, leer etc.) en je hoort het omslaan van de bladzijden. Het zal zich nooit in één oogopslag tonen.

Het bekijken van een beeldboek is een individuele gebeurtenis. Openen is bijna een ritueel… het is alsof je een huis binnengaat, waar 'creatie' woont. Een pagina kan dan worden gezien als ruimte en zo is het boek een opeenvolging van ruimtes die je na elkaar bekijkt. Ze verschijnen en verdwijnen ook weer. Het blijft verrassend.

Er is natuurlijk een enorme hoeveelheid variaties mogelijk als het gaat over de inhoud van beeldboeken. We werkten binnen de cursussen die we gaven met allerlei onderwerpen. Per boek kwam elke keer één thema aan bod bv. een verzameling, tijd - het proces van verandering, een mythe, de natuur, portret, een reis, enz. Ook teksten kunnen natuurlijk betekenis hebben in een beeldboek. Ons schrift is een systeem van tekens. Ze kunnen herkenbaar worden neergeschreven… zoals we het meestal doen... maar je kunt ook zoeken naar heel andere manieren van schrijven.

Als aan de inhoud is gewerkt wordt elk boek op een speciale manier gebonden. Het zijn 'bladzijden met een binding'. Ook hier zijn weer veel mogelijkheden. Met stokjes, spijkers, ringen, genaaid of bv. geplakt. Het boek kan groot, levensgroot of klein zijn, simpel of ingewikkeld gevouwen, uitklapbaar als een paar coulissen en ga zo maar door. Er zijn veel bijzondere vormen te bedenken als het maken van beeldboeken je eenmaal in de greep heeft…